AMarin AS

Amarin.no and Leif Henriksen (LH teina) develop, test and sell one of the best king crab pots for Norwegian market. We tested our king crab pots for two years and we are sure in our product efficiency. Also we offer bait bags, danline ropes and flottor rings (garnrings) for our king crab pots.

Produkt:

Ny kongekrabbe teine av type Leif Henriksen teina har en høyde på 90 cm. Inngang er 60 cm lang og 27 cm høy. Avstand fra bunn til inngang er 40 cm. Inngangsparti er formet rett opp. Samtlige teiner ble utstyrt med rømningsveier festet i teineveggen. Kongekrabbeteiner LH teina skiller seg videre ut med at maskevidden er mindre og det er sydd tak over kalven. Kongekrabbeteine er laget av førsteklasses råvarer, og den viser svært gode fangstresultater.